Romina Basulado - Tampa Bay Pro 2019
CONTEST HISTORY

2022

2022 Olympia Weekend
    Bikini : Bikini
   Competition Photos 


2022 IFBB PRO TAMPA PRO
    Bikini : Bikini
   Competition Photos 


2021

2021 Olympia Weekend
    Bikini : Bikini
   Competition Photos 


2021 Arnold Classic
    Bikini : Bikini  (5th)


2021 New York Pro
    Bikini : IFBB PRO BIKINI  (1st)
   Competition Photos 


2020

2020 WOS IFBB PRO TAMPA PRO
    Bikini : Bikini  (5th)


Arnold Classic 2020
    Bikini : Pro Bikini
   Competition Photos 


2019

Tampa Pro
    Bikini : IFBB Bikini  (2nd)
   Competition Photos 


Chicago Pro
    Bikini : IFBB Bikini  (2nd)
   Competition Photos 


New York Pro
    Bikini : IFBB Bikini  (11st)


2018

Mr. Olympia
    Bikini : IFBB Bikini  (7th)
   Competition Photos 


Arnold Classic Australia
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (3rd)
   Competition Photos 


Arnold Classic Ohio
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (4th)
   Competition Photos 


2017

Mr. Olympia
    Bikini : IFBB Bikini  (3rd)
   Competition Photos 


New York Pro
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (4th)
   Competition Photos 


Arnold Classic Ohio
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (7th)
   Competition Photos 


2016

Mr. Olympia Weekend
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (9th)
   Competition Photos 


IFBB Tampa Pro
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (4th)
   Competition Photos 


Puerto Rico Pro
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (2nd)
   Competition Photos 


2015

IFBB Tampa Pro
    Bikini : IFBB Pro Bikini  (6th)
   Competition Photos 


2014

Arnold Amateur
    Bikini : Class A  (1st)
   Competition Photos